Statement over ‘Human Rights Impact Assessment’

GranFood nieuwsbericht Human Rights Impact Assessment

GranFood heeft deelgenomen aan de ‘Human Rights Impact Assessment’ omdat wij mensenrechten zien als absolute basis voor menselijke en economische groei. In tegenstelling tot andere partijen in de tomatenindustrie, handelt GBfoods (waarvan GranFood het Nederlandse onderdeel is) in industriële tomaten waarbij de gewasoogst al sinds jaren 100% geautomatiseerd is. Daarom is GranFood niet vertegenwoordigd in de uitkomst van het rapport.